Page 5 - Osmanlı'da Petrol
P. 5
İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ......................................................................................................................................................... X TAKDİM .................................................................................................................................................................. XIII ÖNSÖZ ..................................................................................................................................................................... XV KİTAP HAKKINDA ...............................................................................................................................................XVII MUSUL’DAN VAN KALESİNE NEFT VE ZİFT GÖNDERİLMESİ ........................................................................2 KERKÜK’ÜN NEFT-ÂB-I BÂRİK KÖYÜNDEKİ AHALİNİN NEFT ÖŞRÜNÜ VERMELERİ ............................4 NEFTÇİZADELERİN BABAGURGUR’DA TASARRUF ETTİKLERİ PETROL MADENİ ..................................8 OSMANLI KALELERİNE GEMİLERLE NEFT YAĞI GÖNDERİLMESİ ............................................................10 İSTANBUL’DA PETROL GAZININ MUHAFAZASI ..............................................................................................13 BAĞDAT VE MUSUL PETROLLERİNİN İŞLETİLMESİ ......................................................................................17 PETROL VE BUĞDAY FİYATLARININ ARTIRILMASI .......................................................................................19 ARNAVUTLUK’UN AVLONYA YAKININDAKİ SELENİÇE’DE BULUNAN PETROLÜN İŞLETİLMESİ .....21 MUSUL’DA BULUNAN MADENLERE AİT RAPOR ............................................................................................24 ZAHİRECİ MEHMED’İN YEMİŞ İSKELESİNDEKİ MAĞAZASINA KOYDUĞU PETROL GAZI ..................36 RUSYA’NIN KAHİRE İLE MISIR’IN DİĞER LİMANLARINDA HAVUZLAR İNŞA ETMESİ .........................38 MENDELİ KAZASINDAKİ NEFT MUKÂTAASI ..................................................................................................40 GÜMRÜKLERE GELECEK KARIŞIK YAĞLAR ...................................................................................................42 İSKENDERUN’DA KEŞFEDİLEN PETROL GAZI MADENİ ...............................................................................44 İSKENDERUN’DA PETROL GAZI MADENİ KEŞFİ ............................................................................................47 MUSUL’DA PETROL GAZI MADENİ BULUNDUĞU ..........................................................................................51 HALEP’TE TÜCCARLARIN GAZ VE İSPİRTOLARINI ŞEHİR HARİCİNDE MUHAFAZA ETMELERİ ........54 MUSUL’DA PETROL GAZI ARANMASI İMTİYAZI .............................................................................................58 İZMİR ÇUBUKLU’DA PETROL MERKEZ DEPOSUNCA TAHSİL EDİLEN VERGİ / İSPİRTONUN ŞEHİR DIŞINDA BELEDİYE AMBARLARINDA MUHAFAZASI ...............................60 UMUMÎ HAPİSHANE VE TEVKİFHANE DAİRELERİNDE PETROL GAZI KULLANILMASI ......................62 SÜVEYŞ KANALI’NDAN GEÇECEK PETROL YÜKLÜ GEMİLER ...................................................................66 GAZYAĞI SANDIĞI ADIYLA İRAN’A BOMBA VE GÜLLE GÖNDERİLDİĞİ .................................................69 SÜVEYŞ KANALI’NDAN GEÇECEK PETROL GAZLARI ..................................................................................71 HALEP’İN İSKENDERUN KAZASI’NA BAĞLI ÇENGAN KÖYÜNDEKİ PETROL GAZI ...............................74 III
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10