Page 6 - Osmanlı'da Petrol
P. 6
MİHRAN ŞİRİNYAN EFENDİ’NİN KARAMÜRSEL’DE PETROL ARAMAK İÇİN RUHSAT TALEBİ ...........80 DİYARBAKIR’DA MEŞALEDEN PARLAYAN GAZYAĞININ SİRAYETİYLE YANAN KİMSELER ..............82 KARIŞIK BEZİR VE NEFT YAĞLARININ İTHALİNE İZİN VERİLMEMESİ ....................................................84 PETROL TÜCCARI MANTAŞOF’UN OSMANLI ÜLKESİNE PETROL GAZI İHRACI ....................................87 YANICI MADDELERİN ŞEHİR İÇİNDE MUHAFAZA EDİLMEMELERİ VE DÜZENLİ AMBARLARDA SAKLANMALARI .......................................................................................................................94 VAN, MUSUL, DİYARBAKIR, BASRA VE BAĞDAT PETROLLERİ İMTİYAZI ...............................................98 BATUM’DAKİ PETROL GAZI HAVUZLARININ POTİ’YE NAKLİ ..................................................................100 YANICI MADDELERİN ŞEHİR İÇİNDE VE EVLER ARASINDA MUHAFAZASININ MAHZURLU OLDUĞU ..........................................................................................................................................102 MANTAŞOF KUMPANYASI’NA AİT PETROL GAZI YÜKLÜ APERŞİR VAPURU ........................................106 ÜSKÜDAR’DAKİ AZİZ MAHMUD HÜDAİ DERGÂHI VE CAMİİ KAPILARINDA HAVAGAZI FENERİ YAKILMASI .........................................................................................................................108 ADANA’DA GAZYAĞININ FAHİŞ FİYATLA SATILMASI ................................................................................. 110 ŞARKÖY’DE KÖMÜR VE PETROL MADENLERİ KEŞFEDİLDİĞİ ................................................................ 112 BAĞDAT’TAKİ PETROL VE NEFT MADENİ İMTİYAZININ HAZİNE-İ HÂSSA’YA AİT OLDUĞU ............ 114 ERZURUM’UN TERCAN KAZASINA BAĞLI PÜLK KÖYÜNDEKİ PETROL VE NEFT MADENLERİ İMTİYAZI ............................................................................................................................. 116 ERZURUM’UN TERCAN KAZASININ PÜLK KÖYÜNDEKİ PETROL VE NEFT MADENLERİNİN İHALESİ ........................................................................................................................ 118 BAĞDAT VE BASRA’DA PETROL ARANMASI .................................................................................................123 BARGİRİ KAZASINDAKİ ZENGİN NEFT MADENİNİN İŞLETİLMESİ .........................................................127 YEMEN’DE AMBARLARDA MUHAFAZA EDİLEN PETROLDEN ALINAN VERGİDE İNDİRİME GİDİLMESİ ...........................................................................................................................................131 DERİNCE’DEN TRANSİT GEÇEN PETROL SANDIKLARI İÇİN VERGİ TALEBİ .........................................133 BAĞDAT VE MUSUL PETROL KAYNAKLARINDAN LÂYIKIYLA YARARLANABİLME ÇARELERİ .....135 MUSUL’DA TUZHURMATO KİL NEFT MADENİNE ŞEYH SAMED’İN AVENESİNİN TAARRUZU ..........141 VAN GÖLÜ SAHİLİNDE PETROL GAZI BULUNDUĞU ...................................................................................143 MENDELİ YOLUNDAKİ NEFT MADENİNE İNEN AŞİRETLER ......................................................................145 HAZİNE-İ HÂSSA-İ ŞAHANE MADEN MÜHENDİSİ PAUL GROSKOPF’UN RAPORU ...............................148 TALABANİ VE DAVUDE EŞKIYASININ IRAK'IN KÂNİKADER KÖYÜNDEKİ PETROL MADENİ KUYULARINI YAKTIKLARI ...............................................................................................164 MENDELİ CİVARINDAKİ NEFT MADENİ .........................................................................................................166 MUSUL MADENLERİ İMTİYAZININ HAZİNE-İ HÂSSA’YA VERİLDİĞİ ......................................................168 IV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11