Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum > İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TPIC’in “İş Sağlığı ve Güvenliği” çalışmalarının amacı; çalışanların korunması, ve tüm faaliyet alanlarında güvenliğin sağlanmasıdır. Kazasız ve güvenli bir ortam oluşturulması tüm çalışanların sorumluluğudur. Bu nedenle TPIC’de İş Sağlığı ve Güvenliği bir kültür ve davranış biçimi olarak benimsenmiştir.

Türkiye’de Sondaj sektörünün önde gelen oyuncularından olan şirketimiz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetçileri tarafından yapılan 3. taraf tetkikleri neticesinde TS 18001: 2014 (OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya 14.12.2015 tarihi itibariyle hak kazanmıştır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardına göre alınmış olan TSE ve IQ Net belgemiz uluslararası alanda geçerlidir. Artık TPIC,  iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını uluslararası standartlar seviyesine taşımış bulunmaktadır.    
Kalite ve İş Güvenliği standartları sürekli iyileştirme sürecinin uygulanmasını sağlamaktadır. TPIC olarak çalışanlarımızla birlikte ulaşmış olduğumuz bu seviyeyi daha yukarı seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz.