Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum > Sağlık, Emniyet ve Çevre

Bilindiği üzere; petrol ve doğalgaz günümüzde en çok kullanılan ve bağımlı olunan enerji olmanın yanında ülke ekonomisine katkısı ve politik değerlere de sahiptir. Petrol; aranması, çıkarılması, rafine edilmesi yüksek mailiyetli, teknik ve karmaşık kimyasal işlemlerden sonra kullanıma hazır hale gelebilmektedir. Ayrıca, elde edilen yan ürünlerlede onlarca sektör için hammadde oluşturmaktadır.

TPIC’ in faaliyetleri arasında yer alan petrol, doğalgaz arama/sondaj ve kuyu tamamlama hizmetleri gibi çalışmalarda çalışanların sağlığı açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici sağlık hizmetleri prensibi benimsenmiştir. Hem çalışanlarımız hem de yöneticilerimiz, iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma kültürünün gelişmesini hızlandırmayı birincil hedef olarak almıştır.

Bu kapsamda, birimimizin faaliyete geçtiği 2004 yılından itibaren, yurtiçinde ülkemizin doğusundan – batısına, kuzeyinden – güneyine ve yurtdışında Türkmenistan, Gürcistan, Suriye, Kazakistan gibi değişik ülkelerde ve 5 farklı milletten yaklaşık 650 kişiyle, sıcaklığın -40ºC/+50º C de yer yer 1500 metre yüksekliklerde yapılan sondaj çalışmalarında iş sağlığı, iş güvenliği ve çevrenin korunması bakımından Türkiye’ de ve dünyadaki benzer petrol şirketlerine örnek teşkil edecek başarılara imza atmıştır.