Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi; Arama, Petrol Sahası Hizmetleri, Taşıma, Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti, Akaryakıt Dağıtımı (TPPD), Depolama ve Denizcilik Yakıtları alanlarında sürdürmekteyiz.

Günümüzde, ülkemizin sürekli artan petrol ve doğal gaz talebini kendi öz kaynaklarından karşılamayı hedefleyen TPIC, ülkemizin petrol piyasasında, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ile ilgilenen tüm petrol şirketleri için rekabetçi, güvenilir, şeffaf ve dengeli piyasa şartlarının kurulması için çalışmalarını sürdürmekte ve uluslararası petrol şirketlerinin entegrasyon sürecinde de yer almaktadır.

Ülkemizin her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacını yurtiçi ve uluslararası arama ve üretim aktiviteleri ile karşılama yönündeki vizyon ve misyonunu oluşturan TPIC, son yıllarda geliştirdiği yeni arama stratejisi ile aktivitelerini Türkiye’nin aranmamış basenlerine ve özellikle deniz aşırı alanlarına yönlendirerek büyük bir yatırım hamlesi gerçekleştirmiştir.