Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi; Petrol Sahası Hizmetleri, Taşıma, Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti, Depolama ve Denizcilik Yakıtları alanlarında sürdürmekteyiz.

Günümüzde, ülkemizin sürekli artan petrol ve doğal gaz talebini kendi öz kaynaklarından karşılamayı hedefleyen TPIC, ülkemizin petrol piyasasında, petrol ve doğal gaz faaliyetleri ile ilgilenen tüm petrol şirketleri için rekabetçi, güvenilir, şeffaf ve dengeli piyasa şartlarının kurulması için çalışmalarını sürdürmekte ve uluslararası petrol şirketlerinin entegrasyon sürecinde de yer almaktadır.