Arama Servis Hizmetleri

Faaliyetlerimiz

Arama - Üretim

Arama - Üretim > Arama Servis Hizmetleri

Sismik Veri Toplama

Ortaklığımızın Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 adet Sismik Ekip ile "Sismik Veri Toplama" çalışmaları yürütülmektedir. Sismik-1 Ekibimiz enerji kaynağı olarak "Vibroseis" yöntemini kullanmakta olup, GPS sistemine sahip 5 adet M26 HD/623 B P tipi vibratöre sahiptir.

Sismik-1 Ekibimizde Sercel-408 UL kayıt ekipmanı kullanılmakta olup, genellikle 3 boyutlu sismik çalışmalarında kullanılan ekibimiz yedek ekipmanları ile birlikte 12 alıcı hattı 120 alıcı kanalı olmak üzere aktif 1.440 kanal kayıt sistemine uygun çalışmaktadır.

Topoğrafya çalışmalarında, Leica GPS system 530 sistemi kullanılmakta olup, EGHAS yazılımı ile gerekli kalite kontrol ve ön planlama işlemleri yapılmaktadır.

Sismik-2 Ekibimiz ise enerji kaynağı olarak "Dinamit" kullanmaktadır. Enerji kaynağının yerleştirilmesinde 13 adet Iveco 6x6 sondaj kamyonu kullanılmaktadır.

Sismik-2 Ekibimizde kayıt cihazı olarak Sercel SN-388 sistemi kullanılmakta olup, ekibimiz 2 boyutlu sismik yanında 6 alıcı hattına kadar da 3 boyutlu sismik veri toplama kapasitesine sahiptir.

Topoğrafya ekipmanları olarak Sismik-2 Ekibimizde de Leica GPS system 500 kullanılmakta ve kalite kontrol ve ön planlama safhaları EGHAS programı ile yapılmaktadır. Her iki ekibimizde de daha yüksek üretim sağlama çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi adına, tüm ara safhalarda "Kalite Kontrol" prosedürleri uygulanmaktadır.

Ayrıca, Sismik Veri Toplama Hizmetleri kapsamında; Sismik Saha Dizaynı, Topografik Kontrol, Kayıt Kontrol ve Statik Hesabı çalışmaları da yapılmaktadır.

NoN-Sismik Veri Toplama

Gravimetrik ve Manyetik Etüdler Ortaklığımızın Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 adet Gravite-Manyetik Ekibi ile "Non-Sismik Veri Toplama" çalışmaları yürütülmektedir.

Sismik Veri İşlem Sistemleri 2B/3B kara ve deniz sismik proses uygulamaları Pradigm Firması'nın Focus ve Geodepth yazılımları ile gerçekleşmektedir. Bunun yanında Güneydoğu bindirme tektoniğini çözmek için Geotomo Firmasının uzun açılımlı sismik yazılımı olan Thrustline kullanılmaktadır.

Sismik Proses Uygulamaları

Gravimetrik ve Manyetik Etüdler: Ortaklığımızın Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 adet Gravite-Manyetik Ekibi ile "Non-Sismik Veri Toplama" çalışmaları yürütülmektedir.

Sismik Veri İşlem Sistemleri: 2B/3B kara ve deniz sismik proses uygulamaları Pradigm Firması'nın Focus ve Geodepth yazılımları ile gerçekleşmektedir. Bunun yanında Güneydoğu bindirme tektoniğini çözmek için Geotomo Firmasının uzun açılımlı sismik yazılımı olan Thrustline kullanılmaktadır.

Sismik Proses Uygulamaları

 • 2B/3B Konvansiyonel Sismik Proses,
 • Kırılma Statiği (Lineer ve Lineer Olmayan Tomografik Çözüm),
 • Sinyal Prosesi,
 • Sinyal Gürültü Oranı İyileştirilmesi,
 • Tekrarlı Yansımaların Azaltılması (Radon/SRMA),
 • DMO,
 • Yığma Öncesi Zaman Migrasyonu,
 • 2B/3B Yığma Öncesi Derinlik Migrasyonu,
 • Yığma Sonrası Derinlik Migrasyonu,
 • 2B/3B AVO,
 • VSP Prosesi,
 • Uzun Açılımlı Sismik Hat Prosesi (2B PSTM and PSDM),
 • Sismik Modelleme.

3 Boyutlu Görüntüleme ve Yorum Merkezi

Hidrokarbon aramacılığındaki risk faktörünü minimize etmek ve daha isabetli yorum yapmak suretiyle yeni sahaların keşfindeki başarı oranını yükseltmek amacıyla, sismik yorumda etkin ve entegre çalışmayı sağlamak için 3 Boyutlu Sismik Yorum ve Görüntüleme Merkezi 2005 Mayıs ayında kullanıma açılmıştır.

Merkezde varolan donanımlar ve yazılımlar sayesinde sismik verilerin 3 boyutlu olarak gerçek zamanda incelenmesi ve yorumlanması mümkün olmakta verinin derinlemesine çalışılması sağlanmaktadır. Merkezin asıl amacı grup çalışmasını ve farklı disiplinlerdeki (arama, sondaj ve üretim gibi) iş ortaklarını bir araya getirerek daha sağlıklı bir değerlendirme ve karar ortamı yaratmaktır.

Bilgi Sistemleri

Sismik, kuyu ve jeoloji verilerinin yorumlanmasında Unix tabanlı Landmark ve Schulumberger firmalarına ait yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar sismik yorumlama, haritalama, kuyu ve jeoloji verilerinin yorumlanmasında kullanılmaktadır. Bunların dışında rezervuar modelleme, petrofizik gibi alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

PC tabanlı yazılımlar ile sismik, kuyu ve jeoloji yorumu yapılabildiği gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları da sürdürülmektedir. Haritaları sayısallaştırma ve CBS içerisine bilgi olarak aktarma işlemleri en yüksek kalite ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca uydu görüntüleri analizleri de yüzey jeolojisi tespiti ve mevcut haritaların düzeltilmesi çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

GIS VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI

Ortaklığımız bünyesinde uzaktan algılama konusunda çalışmalar yapmak ve gerekli haritaları üretmek amacıyla ESRI ürünleri kullanılmaktadır. Buna ilave olarak son kullanıcılara web ortamında hizmet veren ve kendi kişisel bilgisayarlarından istedikleri bilgileri (harita, lokasyon, kuyu, sismik vs gibi) görüntüleyebilmeleri ve çıktılarını alabilmeleri amacıyla 2005 yılı içerisinde yapısı tamamlanan ve veri aktarma işlemleri devam eden ARBİS projesi hayata geçirilmiştir.

Araştırma Merkezi Servis Hizmetleri

Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren yerli ve yabancı petrol şirketleri ile üniversiteler ve sanayi kuruluşlarından gelen eğitim, danışmanlık, analiz, mühendislik servis hizmeti ve proje niteliğindeki çeşitli iş istemleri ilgili prosedür çerçevesinde yapılmaktadır.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda özel maden şirketlerinin ihtiyaç duyduğu maden analizleri yapılmakta, mahkemelere, özellikle çevre kirliliği konusunda analiz ve danışmanlık hizmetleri verilmekte, yabancı petrol şirketleri için danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmekte ve boru hatları ile taşınan petroller için BOTAŞ'a çeşitli analizler yapılmaktadır.

Araştırma Merkezi uzmanlarınca özellikle çamur ve çimento operasyonlarında, yurtiçinde ve yurtdışında mühendislik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Başlıca Araştırma Merkezimizce verilen hizmetler aşağıda belirtilmektedir:

 • Stratigrafi Laboratuvar Hizmetleri
 • Sedimantoloji Ve Rezervuar Jeolojisi Laboratuvar Hizmetleri
 • Jeokimya Laboratuvar Hizmetleri
 • Sondaj Teknolojisi Laboratuvar Hizmetleri
 • Rezervuar Mühendisliği Laboratuvar Hizmetleri
 • Üretim Teknolojisi Laboratuvar Hizmetleri