Faaliyetlerimiz

Kara Sismik Faaliyetleri

TPIC bünyesinde 3 adet Kara Sismik Ekibimiz bulunmaktadır. TPAO ile yapılan “Jeofizik Servis Sözleşmesi” kapsamında, Sismik-1 ekibimiz Mayıs itibariyle Trakya Bölgesinde çalışmalarına başlamıştır. Sismik-2 ve Sismik-3 ekiplerimiz ise Haziran 2018 itibarı ile Diyarbakır bölgesinde 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama çalışmalarını yürütmektedir. Üç ayrı ekibimiz de teknolojik olarak sektör standartlarının üzerinde ekipman ve profesyonel iş gücüne sahiptir. Dünyada sadece 15 ekipte kullanılmakta olan Sercel-508 kayıt sistemi, Sismik-3 ekibimiz envanterinde bulunmaktadır. Toplam yaklaşık 200 TPIC Saha personeli ve 250 geçici TPIC personeli, 180 arazi aracı ve 100 karavan ile saha faaliyetlerini yürütmektedir.