Faaliyetlerimiz

Petrol ve Gaz Ticareti

TPIC, kuruluşundan günümüze yürütmekte olduğu ham petrol ve petrol ürünleri ticareti faaliyetleri ile bölgesinde ve uluslararası piyasada önemli oyuculardan biri olarak dikkat çekmektedir.  TPIC sahip olduğu güçlü lojistik ağı ve operasyon kabiliyet ile ticaret hacmi ve etki alanını sürekli arttırmaktadır.

Günümüze kadar değişik bölgelerde 10 milyon ton üzerinde ham petrol ticareti gerçekleştirmiş olan TPIC, portföyüne giren yeni bölgelerle, ham petrol ve petrol ürünleri ticaretinde etkinliğini daha da artırarak devam ettirmektedir. Latin Amerika’dan, Afrika’ya,Ortadoğu’dan  Asya Pasifik ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada ham petrol ve petrol ürünleri ticaretinde faaliyetleri devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, TPIC günümüze kadar petrol ürünleri ticareti kapsamında beş milyon tondan fazla motorin, fuel oil, nafta, jet yakıtı, benzin ve LPG ticareti gerçekleştirmiştir.

TPIC, BOTAŞ’ın alt kuruluşu olmasının vermiş olduğu avantajla Ortadoğu petrolleri ve Orta Asya enerji kaynaklarının dünyaya açılmasında kilit bir çıkış noktası olan Ceyhan-İskenderun bölgesinde yeni depolama kapasiteleri elde etme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

TPIC, Türkiye’nin önemli noktalarında sahip olduğu bu ikmal tesisleri ile boru hatları, deniz, karayolu ve demiryollarını etkin bir şekilde kullanarak gerek yurtiçi satışlarda gerekse uluslararası petrol ticaretinde önemli bir avantajı elinde bulundurmaktadır.