Haberler

Haberler > HaberlerGeri

TPIC’e Büyük Görev

12/06/2017 tarih ve 2017/10472 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Türkiye Petrolleri A.O’nun varlıklarının, BOTAŞ'ın bağlı kuruluşu TPIC (Turkish Petroleum International Company)’e devredilmesi kararlaştırılmış olup, ilgili Karar 20 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Bu Karar’a göre; TP'nin sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, diğer her türlü ekipman, malzeme, sondaj park sahaları, müştemilatı ve ilgili servis hizmet işlerinde kullanılan taşınmazlar bedelsiz olarak TPIC’e devredilecektir. TPIC'in yurt içinde ve yurt dışında doğrudan sahip olduğu 6 arama ve 4 işletme ruhsatı veya bu ruhsatlardaki hisseleri, tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TP'ye devredilecektir.


Devir ve çalışma sürecine ilişkin protokollerin (petrol geliri paylaşım hükümleri, personel geçişleri, uygulamalar, vb. konular), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda, TP ve TPIC yetkililerinden oluşacak bir komisyon tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir.