İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları yönetim stratejimiz, vizyon ve misyonumuza uygun olarak dünya standartlarında kabul gören insan kaynakları yönetim anlayışını benimseyerek, işgörenlerinin çalışmaktan gurur duyduğu ve işgören adaylarının da çalışmak için öncelik sıralamasında yer verdiği, uygulamalarıyla örnek bir şirket olmaktır.

TPIC; güvenilir, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı ve yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için çalışan, işbirliğine açık ve katılımcı profile sahip bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir şirket olmayı hedeflemektedir.

Seçme ve İşe Alım

Şirketimizin, insan kaynakları planlaması neticesinde ortaya çıkan personel ihtiyacı ilgililer tarafından değerlendirmeye alınır. İhtiyaç duyulan pozisyonlar, gazete veya internet siteleri aracılığıyla duyurulur. İş tanımlarımıza ve kurum kültürümüze uygun adaylar, ön görüşmeye tabi tutulup yetkinlik bazında ölçümlenmesi yapılır. İşe kabul edilen yeni çalışanımıza, işe alışma ve kurum ile bütünleşme süreci uygulanır.

Çalışanlarımıza Bakış Açımız

Kurulduğumuz 1988’den itibaren uluslararası alanda adından başarı ile söz ettiren bir şirket olmamızın arkasında, özverili çalışanlarımızın bulunduğunun bilincindeyiz. Nitelikli iş gücümüzün bireysel kariyer planları, organizasyonumuzun kariyer geliştirme araçları ile desteklenmektedir. Bireysel hedefler ve şirket hedeflerimizi uzlaştırılarak, olumlu bir çalışma iklimi yaratılmasını amaçlamaktayız. Kültürel farklılıkları zenginliğimiz olarak görüp, artı bir güç birliği (sinerji) yaratmak amacıyla bu durumdan faydalanmaktayız. Çalışanlarımızın bireyselliklerine saygı göstermek ve ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara geçit vermemek bizi biz yapan en önemli yönlerimizin başında gelmektedir.

Organizasyonumuzdaki tüm çalışanlarımız ile güç birliği yaparak, stratejik amaçlarımızı gerçekleştirme noktasında hedeflerimize emin adımlarla yürümekteyiz.