Kurumsal

Kurumsal > Genel Müdür'ün Mesajı

 

Değerli İş Ortaklarımız;

 

Turkish Petroleum International Company (TPIC), TPAO’nun uluslararası faaliyet gösteren bir şirketi olarak kurulduğu 1988 yılından bu yana, petrol saha hizmetleri, petrol ticareti ve dağıtımı alanlarında, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta ve Güney Asya ve Güney Amerika pazarlarında etkin faaliyet yürütmektedir. Kamuya ait bir enerji şirketi olan TPIC, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerle, Türkiye’nin enerji stratejisine katkıda bulunma, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etme ve Türkiye’nin en saygın enerji kuruluşlarından biri olma gayesiyle çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.

 

Kamu şirketi kimliğinin getirdiği sorumluluğun yanında, özel sektör kabiliyetlerine sahip olması, TPIC’i sektörde avantajlı konuma getirmiştir. TPIC, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ilgili bakanlıklar ve çeşitli kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak ülkemizin dış politika stratejilerinin uygulanmasına katkı sağlamaktadır.

 

Uluslararası arenada model alınan ve yetenekleriyle değer yaratan bir şirket olma vizyonu doğrultusunda hareket eden TPIC, yeni dönemde de ülkemize maksimum ölçüde fayda sağlamayı, özellikle Irak gibi ülkelerde yürüttüğü mevcut projelerinin yanında yeni yurt içi ve yurt dışı projeler üreterek farklılık yaratmayı, insan kaynağının yeteneklerini geliştirerek etkinliğini artırmayı hedeflemektedir.

 

TPIC’in geleceğe dair sağlam hedefler belirleyebilmesinde ve başarısında en önemli payın değerli çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza ait olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle, geldiğimiz bu süreçte özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

 Bülent Şenol AKSOY

 Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi