Kurumsal

Kurumsal > Strateji

Şirketimiz 4 temel alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar petrol ticareti ve petrol sahası hizmetleri faaliyetleridir.

Bu doğrultuda,

  • Bölgemizde daha etkin bir petrol sahası servis şirketi olmayı,

  • Uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinde etkin bir oyuncu olmayı,

  • Müteahhitlik hizmetleri (boru hatları, yüzey tesisleri ve rafineri) sektörüne girmeyi ve gelişmeyi,

  • Operasyonel ve organizasyonel performansı arttırmayı

hedefliyoruz.

Öncelikle Irak, Suriye, Libya, Sudan, Yemen, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kolombiya, Venezüella, Bolivya ve Ekvador gibi dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmını elinde bulunduran ülkelerde faaliyetlerimizi artırmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Bu amaçlardan hareketle, öncelikle Irak petrolünün Akdeniz'e ulaştırılması için anlaşmalar yapmak, bu petrolün taşınması ve depolanmasını sağlayacak sistemi inşa etmek konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz.