Devam Eden Projeler

Projelerimiz

Projelerimiz
Arama-Üretim> Devam Eden Projeler> Tamamlanan Projeler
Arama-Üretim
Petrol Saha Hizmetleri> Devam Eden Projeler> Tamamlanan Projeler
Petrol Saha Hizmetleri
Petrol Ticareti> Devam Eden Projeler> Tamamlanan Projeler
Petrol Ticareti

Arama-Üretim > Devam Eden Projeler

Yurtiçi Arama-Üretim Faaliyetleri

Yurtiçi Arama-Üretim Faaliyetleri

Günümüz itibariyle, TPIC’in Türkiye’de 11 adet arama ruhsatı bulunmaktadır. TPAO, TPIC ruhsatlarında Yüklenici Operatör olarak faaliyet göstermekte olup, arama, sondaj, geliştirme ve üretim hizmetleri vermektedir. AR/TPI/4468 ruhsatında bulunan Şambayat-1, Şambayat-15, Doğu Şambayat-1, Doğu Şambayat-6, Altıntop-2, Altıntop-3, Bozhüyük-1, Bozhüyük-5 ve Bozhüyük-6 ve Bozhüyük-9 kuyularından ortalama 850 v/g test üretimi yapılmaktadır.

 

Denizde Arama faaliyetlerinde ise; 2014 yılı içerisinde İskenderun Körfezi’nde yeralan AR/TPI/4582 ruhsatında TPIC’in ilk offshore kuyusu olan Gülcihan-2  arama kuyusu sondajı gerçekleştirilmiştir.

 

 

Gonzalez Bloğu

Gonzalez Bloğu
Resimler
Gonzalez BloğuGonzalez BloğuGonzalez Bloğu

TPIC, 15 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Kolombiya Catatumbo Baseni'nde bulunan Gonzalez Bloğu’nda Kolombiya Milli Petrol Şirketi Ecopetrol ile ortak petrol arama çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Ekim 2011’de Ecopetrol %50 hissesini bedelsiz olarak TPIC’e devredeceğini bildirmiş olup, hisse devri süreci devam etmektedir.

Operatörlüğünü TPIC’in (%100) üstlendiği söz konusu petrol arama projesinde Temmuz 2008’de başlatılan çalışmalar kapsamında 51 km 2B sismik veri toplama ve proses çalışmaları tamamlanmış, mevcut bütün verilerin yorumlanmasını takiben kazılacak ilk arama kuyusunun yeri ortaklarca tespit edilmiştir.

Gonzalez Rio Zulia West-3 (RZW-3) Kuyusu

TPIC’in bloktaki ilk arama kuyusu RZW-3’ün sondajına Kasım 2009’da başlanmıştır. 2958 m toplam derinliğindeki kuyunun sondajı Mart 2010’da petrol keşfi ile sonuçlanmıştır.

Gonzalez Rio Zulia West-4 (RZW-4) ve RZW-4 ST-1 Kuyuları

Projenin ikinci arama kuyusu olan RZW-4 kuyusu sondajı Aralık 2010’da başlamıştır. Mart 2011’de kuyuda sidetrack operasyonlarına başlanmış ve Temmuz 2011’de petrol emareli olarak bitirilmiştir.

2012 yılında, Haziran-Kasım 2012 döneminde blokta yaklaşık 232 km2 3B sismik veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu verinin prosesi ve sismik yorum çalışmaları tamamlanmıştır. 2016 yılı için blokta 1 arama kuyusu sondajı planlanmaktadır.

Maria Conchita Bloğu

Maria Conchita Bloğu

Kolombiya’nın kuzeyinde Guajira Baseninde yer alan Maria Conchita bloğu için, Kolombiya Ulusal Hidrokarbon Ajansı-Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ile 22 Ocak 2009 tarihinde Arama ve Üretim Anlaşması imzalanmıştır. Operatörlüğünü TPIC'in yürüttüğü projede TPIC %51, MKMS %40 ve Multiservicios %9 ortaklık hissesine sahiptir. 2010 yılının ikinci yarısında 120 km2’lik 3B sismik veri toplama ve proses çalışmaları tamamlanmıştır. Blok’ta 2016 yılında sondajına başlanması öngörülen ilk arama kuyusu için çalışmalar devam etmektedir.

TPIC Arama ve Üretim projelerinde yatırımlarını geliştirmek amacıyla iş geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir.