Projelerimiz

Projelerimiz
Saha Servis Hizmetleri> Devam Eden Projeler> Tamamlanan Projeler
Saha Servis Hizmetleri
Karotlu Sondaj Hizmetleri
Karotlu Sondaj Hizmetleri
Petrol ve Gaz Ticareti> Devam Eden Projeler> Tamamlanan Projeler
Petrol ve Gaz Ticareti
Sismik Gemi Araştırmaları
Sismik Gemi Araştırmaları
Kara Sismik Faaliyetleri
Kara Sismik Faaliyetleri

Petrol ve Gaz Ticareti > Tamamlanan Projeler

Suriye Hampetrol Ticareti

Suriye Hampetrol Ticareti

TPIC, 2009 yılında Suriye’den alınan 80.000 ton ağır ham petrolün deniz yolu ile uluslararası piyasalara satışını gerçekleştirmiştir.

Hazar Havzası Ürün Ticareti

Hazar Havzası Ürün Ticareti

Proje kapsamında 2008-2010 yılları arasında toplam 240.000 ton petrol ürünü Türkmenistan Türkmenbaşı Rafinerisinden alınarak denizyolu ile İran’a satışı gerçekleştirilmiştir.

Irak Fuel Oil Ticareti

Irak Fuel Oil Ticareti

ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında Irak Devleti Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ile kerosen satışı karşılığı Fuel oil alımını içeren sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda 2003-2006 döneminde Karayolu ile Türkiye’ye getirilen 30.000 ton fuel oil Ceyhan terminalinden deniz yolu ile uluslararası piyasaya satılmıştır. Müteakiben 2008 – 2009 döneminde SOMO ile yapılan sözleşme kapsamında, nakit karşılığı Türkiye’ye getirilen 327.000 ton Fuel Oil, yine Ceyhan terminalinden uluslararası piyasaya satılmıştır.

Suriye LPG Ticareti

Suriye LPG Ticareti

2008 – 2010 yılları arasında AYGAZ/Ceyhan Tesislerinden kara tankerlerine yüklenen 153.000 ton LPG’nin Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye Devleti Petrol Pazarlama Şirketine (SYTROL) satışı yapılmıştır.

Habur-Tasiş Motorin Ticareti

Habur-Tasiş Motorin Ticareti

2003 – 2005 yılları arasında Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından Habur Sınır Kapısı’nda geçen kara tankerinden ele geçirilen mutat depo fazlası 78 bin ton motorin TPIC aracılığı iç piyasaya satılmıştır.

Irak Ham Petrol Ticareti

Irak Ham Petrol Ticareti

2000 – 2003 yılları arasında Birleşmiş Milletlerin “Gıda Karşılığı Ham Petrol Satışı” projesi kapsamında, toplam 5,4 milyon ton ham petrol Irak’tan karayolu ile getirilerek deniz yolu ile Tüpraş’a satışı gerçekleştirilmiştir.

Irak-Petrol Ürünleri Ticareti

Irak-Petrol Ürünleri Ticareti

2003 – 2007 yılları arasında ABD’nin Irak’ı müdahalesi ile birlikte Irak’ın Motorin, Benzin, Kerosen ve LPG ihtiyacının bir kısmı TPIC tarafından karşılanmıştır. Bu kapsamda uluslararası piyasadan ve Tüpraş’tan temin edilen 1.417 bin ton petrol ürünü karayolu ve demiryolu ile nakliyesi yapılmak suretiyle Irak Petrol Pazarlama Şirketi SOMO’ya teslim edilmiştir.

Irak-Habur Motorin Ticareti

Irak-Habur Motorin Ticareti

1999 – 2002 yılları arasında Irak’tan Sınır Ticareti Kapsamında fiber depolarda TPIC/Habur tesisine getirilen 1.8 Milyon ton motorin, TPIC tarafından yurtiçi akaryakıt dağıtım şirketlerine satılmıştır.