Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti

Petrol ve Gaz Ticareti

TPIC, kuruluşundan günümüze yürütmekte olduğu ham petrol ve petrol ürünleri ticareti ile uluslararası piyasada önemli oyuculardan biridir. TPIC sahip olduğu lojistik ağı ve operasyon kabiliyet ile ticaret hacmi ve etki alanını sürekli arttırmaktadır. Latin Amerika'dan, Afrika'ya, Ortadoğu'dan Asya Pasifik ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada ham petrol ve petrol ürünleri ticareti yapılmaktadır.

Bugüne kadar değeri 10 milyon ton üzerinde ham petrol ticareti gerçekleştirmiş olan TPIC, portföyüne yeni bölgelerle, ham petrol ve petrol ürünleri ticaretinde etkinliğini daha da artırarak devam ettirmektedir. Bunun yanı sıra, TPIC beş milyon tondan fazla motorin, fuel oil, nafta, jet yakıtı, benzin, bitümen ve LPG ticareti gerçekleştirmiştir.

TPIC, Türkiye'nin önemli noktalarında sahip olduğu ikmal yolu ile boru hatları, deniz, karayolu ve demiryollarını kullanarak gerek yurt içi satışlarda gerekse uluslararası petrol ticaretinde önemli bir avantajı elinde bulundurmaktadır.