Sağlık, Emniyet ve Çevre

TPIC İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazalarıyla meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu alanda dünya standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede, gerekli olan idari ve fiziki şartların yerine getirilmesinde, sahada faaliyet gösteren bütün personelin öncelikle sağlık ve güvenliklerinin sağlanması amaçlanmakta, bununla birlikte iş motivasyonundan kurumsallığa kadar birçok standardı yakalamakta öncelik teşkil eden kişisel koruyucu donanımların ve emniyet ekipmanlarının eksiksiz temini ve uygulanması sağlanmaktadır.  Söz konusu uygulamalar, mahalli personelin de dahil edildiği ve personel sirkülasyonu ile bütün çalışanların ihtiyacını karşılamaya yönelik planlanmaktadır.

Bununla birlikte en etkin güvenlik önleminin bilinçli ve eğitimli olmaktan geçtiğine inanan TPIC, bu minvalde sürdürdüğü teorik ve uygulamalı eğitimleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak personel ve birim ayrımı yapmaksızın organize edilmesine önem vermekte ve her yıl aynı hassasiyetlerin sürdürülebilir ve sürekli iyileştirilebilir düzeyde ilerlemesini planlamaktadır.

Çevre kazaları ve rutin faaliyetlerde kullanılmak üzere sarf malzemelerin satın alımı ve Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanlarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri nezdinde lisanslandırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Pandemi sürecinde reflekslerin zamanlaması ile gerekli planlamalar ve faaliyetler hayata geçirilmiş, olası vaka durumlarında doğrudan müdahale ile yayılımın kontrolü sağlanmış, gerek bilinçlenme anlamında gerekse de fiili önlemler anlamında bütün disiplinlere eşit imkanlar sağlanmış olup, sürecin devamında da TSE COVID 19 Güvenli Hizmet Belgesi alınmıştır.

Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi, denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, personel farkındalığının artırılması gibi çalışmalarla birlikte personelin sisteme katılımları konusunda da teşvik edilmeleri sağlanmaktadır.