TPIC Bakış

1988
Petrol ve Jeotermal Sondaj Hizmetleri, Kuyu Tamamlama Sondaj Hizmetleri, Servis Hizmetleri, Maden (Karot) Sondaj Hizmetleri, Kara Sismik Hizmetleri, Offshore Sismik Hizmetleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti.
Petrol endüstrisinin bütün değer zincirinde faaliyet göstermektir.
Türkiye, Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye, Ekvador, Kolombiya, Venezuela, K.K.T.C, Libya, Bangladeş.
Sn. Halim ÇAKMAK
Petrol ve Doğalgaz arama, sondaj, kuyu tamamlama, saha geliştirme, üretim, petrol sahası yüzey tesisleri, taşıma, rafineri, ham petrol ve petrol ürünleri ticareti, petrol dağıtımını içeren bütün değer zincirlerinde yurtiçi ve yurtdışı faaliyetler göstermektedir.

Kilometre Taşları

1988

 • Bakanlar Kurulu Kararıyla TPAO’ ya bağlı olarak kurulmuştur.
 • İlk arama-üretim projeleri 1996 yılına kadar Avustralya, Endonezya, Pakistan ve Mısır’da gerçekleştirilmiştir.

1990

 • West Qarun (Mısır)’da arama çalışmaları keşifle sonuçlanmıştır.

1999

 • TEPCO projesi kapsamında Kazakistan’da verdği sondaj ve workover hizmeti, TPIC’in yurt dışındaki ilk petrol saha hizmeti olmuştur.
 • Irak’tan 2 milyon ton motorin ticareti yapılmıştır.

2000

 • “Gıda Karşılığı Hampetrol Satışı” projesi kapsamında, 2003 yılına kadar, 5.4 milyon ton ham petrol Irak’tan TÜPRAŞ’a satılmıştır.

2001

 • Khurmala (Irak) Sahasında 20 kuyu sondajı yapılmıştır.

2003

 • SOMO (Irak)’ ya 2007 yılına kadar, 1.5 milyon ton motorin, benzin, kerosen ve LPG satışı gerçekleşmiştir.
 • KazakhOil Aktöbe (Kazakistan)’ye 130’un üzerinde kuyu tamamlama hizmeti verilmiştir.

2005

 • Gürcistan’da sondaj faaliyetlerine başlanmış, akabinde Suriye’de ve Türkmenistan’da sondaj projeleri tamamlanmıştır.

2006

 • Jeotermal faaliyetlerine giriş yapılmıştır.
 • TPAO’nun yurt içi ruhsatlarında sondaj ve kuyu tamamlama hizmetlerine başlanmıştır.
 • Alt şirket TP Petrol Dağıtım A.Ş. kurulmuştur.

2008

 • Kazakistan’ın Kazakh Turk Munay ( KTM) Şirketi için 5 kuyu sondajı yapılmıştır.
 • Kolombiya’nın Gonzalez ve Maria Conchita Bloklarında arama-üretim projelerine başlanmıştır.

2009

 • Alt şirket TPPD’nin bugüne kadar, 572.000 ton ithal motorin ihtiyacı uluslararası piyasalardan karşılanmıştır. KIB-TEK (KKTC)’in Teknecik Santrali’ne fuel oil sevkiyatlarına başlanmıştır.

2010

 • Irak’ın Rumaila petrol sahasında, SOC (South Oil Company/Irak) ile 45 kuyuluk anahtar teslim sondaj anlaşması imzalanmış, 2012’de ise revize edilmiştir.

2011

 • İç savaş dönemindeki Libya’ya 30.000 ton motorin sevkiyatı yapılmıştır.

2012

 • Alt şirket olarak TEC (Turkish Energy Company ) kurulmuştur.

2013

 • TPIC, BOTAŞ’a bağlanmıştır.

2016

 • TPIC’in sermayesi, 2013 yılında 500 milyon USD iken 1.650 milyon USD’ ye yükselmiştir

2017

 • Maden Tetkik Ve Arama Müdürlüğü (MTA) ile TPIC arasında Sondaj Hizmeti sözleşmesi imzalanmıştır.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TPIC arasında Servis Hizmetlerinin devrine ve çalışmaya ilişkin protokol imzalanmıştır.

2018

 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TPIC arasında Workover ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri sözleşmesi imzalanmıştır.
 • 07.02.2018 tarihi itibariyle Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz ile denizlerde sismik arama faaliyetlerimiz başlamıştır.
 • 01.01.2018 tarihi itibariyle 2 adet Vibro’lu ve 1 adet mobil sondajlı olmak üzere 3 ekiple, petrol aramacılığının önemli bir servis hizmeti olan Kara Sismik Veri Toplama hizmeti vermeye başlamıştır.

2019

 • 650 Milyon TL’lik Ham Petrol, Petkok, Motorin, Bitümen ve Denizcilik Yakıtları ticareti gerçekleştirmiştir.

2020

 • Petrol sondajında 15 kule ile 158.684 metre, maden sondajında 35 makine ile 350.186,2 metre derinliğe ulaşılmıştır. Denizde 7.418 km², karada 2B 1.485 km ve 3B 1.588 km² sismik arama yapılmıştır.

2021

 • Turkish Petroleum International Company (TPIC), 18.04.2001 tarihli, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, 02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.11.2020 tarihli, 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesiyle eklenen Ek 1. madde hükümleri uyarınca, 17.03.2021 tarih ve 10289 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmek sureti ile tüm hak ve borçları ile Turkish Petroleum International Anonim Şirketi’ne (TPIC) devredilmiştir.

2022

 • 2022 yılı ocak ayında deneme kuyusu sondajını başarıyla tamamlayan yerli ve milli sondaj kulemiz TP1500 (Koca Yusuf-1), sondaj sahalarında çalışmalara başlamıştır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TPIC arasında 01.01.2023 itibariyle geçerli olacak şekilde Sondaj Hizmetleri Sözleşmesi, Workover ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) ile TPIC arasında Karotlu Sondaj Hizmeti sözleşmesi yenilenmiştir.