Genel Müdürün Mesajı

  TPIC geçmişi günden güne kadar özgün yapısıyla dünyanın dört bir yanındaki petrol sondajı, kuyu tamamlama, maden sondajı, kara ve deniz sismik, saha geliştirme, ham petrol ve petrol ticareti ile petrol üretimini içeren değer zincirlerinde kamu ciddiyeti ve özel sektör kapasitelerini birleştirerek verimliliği ve etkinlikle sonuçlanmayan sonuçlar üretmeye devam etmektedir. TPIC, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kamu kurumu ve gruplarla koordineli olarak dağıtılırin enerji politikalarınında etkin rol üstlenmeye devam etmektedir.

  Enerji ithalatçısı konumunda olan TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında denizde ve karada olumlu sonuçlar elde edilmiştir. TPIC, enerji sektöründe ulusal ve uluslararası alanda petrol ve gaz ticareti, petrol sondaj hizmetleri, maden sondaj hizmetleri, kara ve deniz sismik araştırmaları faaliyetleri sağlık, emniyet ve değerler anlamlı, kaliteli ve katma değeri yüksek hizmetler veren, teknolojik takip eden etkin bir servis şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

  Ulusal ve uluslararası arenada yüksek performans ve kaliteden ödün vermeden en çok tercih edilen şirketler arasında yer alan TPIC, kurumsal hedef ve yöntemlerle yurt içi ve yurt dışında pazarda görülen, saygın, dinamik ve aktif rol alarak katılmaya devam edecek.

  TPIC'in gelecekte bir araya gelmesine katkı sağlayan tüm çalışma gruplarına ve işbirliği yaptığımız tüm üyelerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Halim ÇAKMAK