İSG Yönetim Sistemi

TPIC, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile idari düzenlemelere uyumlu, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazalarıyla meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu alanda dünya standartlarına ulaşarak hedeflediği performansı sürdürülebilir kılmayı amaç edinmiştir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kabul edilebilir tek hedefimiz “sıfır iş kazası” dır.

 • TPIC, tüm bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla, “tüm iş kazaları önlenebilir” yargısına inanır.
 • Tüm çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğini "vazgeçilmez öncelik" olarak kabul eder.
 • Operasyon sahalarında ve kapsamındaki tüm iş yerlerinde, yöneticiler dahil herkesin, "iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı davranması",
 • İş güvenliği riski taşıyan çalışma ortamı, durum, faaliyet ve davranışları "gecikme olmaksızın durdurması" anlayışıyla hareket eder.

TPIC, İSG faaliyetlerini destekleyen İSG ilkeleri ile çalışanlarına, müteahhit firma çalışanlarına ve faaliyet alanlarından etkilenen üçüncü şahıslara İSG konusunda yol haritasını tarif ederek, davranış değişimi odaklı bir sistem yaklaşımını benimser.

TPIC İSG İlkeleri:

 • İş sağlığı ve güvenliği, öncelikli hedeflerimiz arasında birinci önceliktedir.
 • “Bütün iş kazaları önlenebilir, hiçbir iş kazası kabul edilemez” prensibiyle hareket edilecektir.
 • Bütün çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı koşullar altında çalışma hakkı olduğu gibi bu koşulların sağlanmasına katkıda bulunma, konuyla ilgili eğitimlere ve organizasyonlara katılma görevi vardır.
 • Her çalışan hem kendisinin hem de çalışma alanındaki herkesin iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumludur.
 • Her alan sorumlusu, kendi bölümünde çalışanlardan, diğer bölüm çalışanlarından ve çalışma alanını paylaşan bütün üçüncü şahıslardan sorumludur.
 • Yönetim sorumluluğu olan herkes, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasını, davranışların ve kişisel yeterliliklerin geliştirilmesini ve faaliyetlerin iyileştirilmesini yasal mevzuat, yeni teknolojik gelişmeler ve kurumumuzun kuralları kapsamında yerine getirmekle sorumludur.
 • İş sağlığı ve güvenliği performanslarının sürekli iyileşmesine ve sürdürülebilir olmasına yönelik risk değerlendirmesi yapılarak öngörülemeyen durumların da dahil olduğu iyileştirmeleri esas kabul eder.
 • Bu ilkeler tüm çalışma alanlarını kapsar.