Yönetim Kurulu

Arslan NARİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

1970 Vezirköprü doğumlu olan Arslan NARİN, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1994 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Hazine Avukatlığı sınavını birincilikle kazanarak 1995 yılı Ocak ayında Yozgat ili Yerköy ilçesinde Hazine Avukatı olarak göreve başladı.
1995-2000 yılları arası Yerköy, 2000-2005 yılları arası Samsun ve Çarşamba'da Hazine Avukatı olarak görev yaptı.
2005 yılı Kasım ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) Avukat olarak göreve başladı. RTÜK'te, 2008 yılında Hukuk Müşaviri, 2009 yılında 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 5 Nisan 2011 tarihinde Üst Kurul Başkan Yardımcısı olarak atandı.
RTÜK'te Üst Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 10 Haziran 2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/508 sayılı Kararname ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olarak atandı.
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü olarak görev yapmakta iken, 24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7867 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Rekabet Kurulu II. Başkanı olarak atandı.
2 Kasım 2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ikinci defa Rekabet Kurulu II. Başkanı olarak atandı.
10.09.2021-21.07.2023 tarihleri arasında Kardemir Karabük Demir Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi'nde (KARDEMİR) hukuk, insan kaynakları ve idari işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

25 Temmuz 2023 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olarak göreve başlayan Sayın NARİN, 28 Temmuz 2023 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile vekaleten Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

15 Eylül 2023 tarihli ve 30936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/398 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür olarak atandı.

10 Ekim 2023 tarihi itibari ile Turkish Petroleum lnternational Anonim Şirketi (TPIC) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

24 Kasım 2023 tarihi itibari ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Halim ÇAKMAK (Yönetim Kurulu Başkan V.)

15 Ağustos 2023 tarihi itibari ile Turkish Petroleum International Anonim Şirketi'ne (TPIC) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak göreve başlayan Halim ÇAKMAK, 24 Kasım 2023 tarihi itibari ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

2012 yılı Ağustos ayında TPIC’de Petrol Ticareti Müdürlüğü’nde Kıdemli Uzman olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonrasında Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nde Kıdemli Uzmanlık, Petrol Ticareti Müdürlüğü’nde Şeflik ve Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2018 yılı Eylül ayı itibari ile Petrol Ticareti Müdürlüğü görevine ek olarak Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nde Müdür Vekilliği ve TPIC Kolombiya Şubesi’nde Mukim Müdürlük görevlerini yerine getirmiştir.

2020 yılı Ekim ayı itibari ile TPIC Satın Alma ve Lojistik Müdürlüğü ile Petrol ve Gaz Ticareti Müdürlüğü’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

2018’in Kasım ayında TPIC’ in alt kuruluşu olan TEC’e (Turkish Energy Anonim Şiketi) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Halim ÇAKMAK, 2023 yılı Haziran ayı itibari ile TEC Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamlayan Halim ÇAKMAK, Ufuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Muharrem EK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Muharrem EK, 1968 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara, Aydın ve Gerede'de tamamladı. Üniversite öğreniminin ardından, serbest ticaret faaliyetleri ve çeşitli STK'larda yöneticilik görevlerini yürüttü. 2003 yılında, TBMM 'de Milletvekili Danışmanı olarak göreve başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Özel Kalem Müdürü, Bakan Danışmanlığı, Daire Başkanlığı ve TPIC Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Muharrem EK, 16.03.2021 tarihi itibari ile TPIC Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. İngilizce bilen EK, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sebahattin ÖZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1965 yılında Sarıgöl/Manisa’da doğdu. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde lisans, 1997 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1986-2017 yılları arasında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde mühendis, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2017 yılından bugüne Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmakta olan Sebahattin Öz, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) Yönetim Kurulu üyesidir. 16.03.2021 tarihi itibarı ile TPIC Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

İhsan YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılında Gürün Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimine devam ederek İktisat Fakültesini başarıyla tamamladı. 1994 yılında Sincan Belediyesi Başkanlığı bünyesinde kamu görevine başladı. Belediyede sırasıyla, Destek Hizmetleri, Tanzim Satış Mağazalar Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra 2017-2019 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Halk Ekmek Anonim Şirketi bünyesinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ulusal ve uluslararası birçok konferans ve çalıştay organizasyonlarında görev aldı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimleri başta olmak üzere birçok eğitime katıldı.

2020 yılından beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görevine devam eden İhsan YILMAZ, 23.02.2022 tarihi itibari ile TPIC Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çoçuk babasıdır.